АДРЕСИ

Пица ТЕМПО - Плевен

гр. Плевен
ул. Димитър Константинов 23
тел.: 064/806 920
GSM: 0879 988103

Пица ТЕМПО - Велико Търново

гр. Велико Търново
ул. Ивайло №4
тел.: 062/606 920
GSM: 0879 988128

Пица ТЕМПО - Габрово

гр. Габрово
ул. Пенчо Славейков №1
тел.: 066/806 920
GSM: 0879 988019